Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 9/8/2020 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20033090-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
1,2,4-triazol 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2020-80808954 < 0,02 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2020-80808954 <0,001 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2020-80808954 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80808954 Ja
Alachlor ESA 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
Aldrin 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
Aluminium (Al) 835-2020-80808954 0.89 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2020-80808954 0.012 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80808954 1.5 µg/l
Atrazin 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2020-80808954 < 0,01 µg/l
1 2 3 4 5  Side 1 af 5 (112 linier)