Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 9/18/2020 11:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20038237-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80692189 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80692189 0.025 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80692189 1.8 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80692189 68 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80692189 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80692189 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80692189 10 °dH
Iltindhold 835-2019-80692189 7.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80692189 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80692189 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80692189 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80692189 350 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80692189 4.2 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80692189 0.003 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80692189 < 0,03 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80692189 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80692189 0.0079 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80692189 0.44 mg/l
pH 835-2019-80692189 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80692189 Udført
Temperatur 835-2019-80692189 10.8 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)