Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 9/18/2020 12:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20038254-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80791499 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80791499 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80791499 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2019-80791499 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2019-80791499 0.021 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80791499 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80791499 360 µS/cm
pH 835-2019-80791499 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2019-80791499 Ingen
Prøvens smag 835-2019-80791499 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2019-80791499 Udført
Temperatur 835-2019-80791499 18.5 °C
Turbiditet 835-2019-80791499 0.06 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)