Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rolfsted Vandværk   Prøve udtaget: 9/30/2020 10:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20043673-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80837759 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80837759 0.010 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80837759 0.063 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80837759 95 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80837759 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80837759 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80837759 15 °dH
Iltindhold 835-2020-80837759 7.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80837759 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80837759 0.023 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80837759 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80837759 590 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80837759 9.2 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80837759 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80837759 0.047 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80837759 1.5 mg/l
Nitrit 835-2020-80837759 0.0039 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80837759 1.5 mg/l
pH 835-2020-80837759 7.8 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80837759 Udført
Temperatur 835-2020-80837759 9.9 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)