Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 10/14/2020 8:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20050334-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80838979 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80838979 0.0065 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80838979 3.8 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80838979 51 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80838979 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80838979 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80838979 4.2 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2020-80838979 8.4 °dH
Iltindhold 835-2020-80838979 9.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80838979 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80838979 0.46 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80838979 5 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2020-80838979 22 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80838979 420 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80838979 5.4 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80838979 0.035 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80838979 4.8 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80838979 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2020-80838979 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80838979 1.6 mg/l
pH 835-2020-80838979 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80838979 Udført
Temperatur 835-2020-80838979 9.6 °C
Turbiditet 835-2020-80838979 2.0 FNU
1  Side 1 af 1 (24 linier)