Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 10/21/2020 9:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20053501-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80862984 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80862984 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80862984 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80862984 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80862984 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80862984 0.010 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80862984 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80862984 340 µS/cm
pH 835-2020-80862984 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80862984 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80862984 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80862984 Udført
Temperatur 835-2020-80862984 13.3 °C
Turbiditet 835-2020-80862984 0.37 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)