Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 10/21/2020 10:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20053515-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80862983 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80862983 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80862983 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80862983 2.6 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80862983 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80862983 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80862983 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80862983 340 µS/cm
pH 835-2020-80862983 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80862983 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80862983 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80862983 Udført
Temperatur 835-2020-80862983 13.3 °C
Turbiditet 835-2020-80862983 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)