Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 10/21/2020 9:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20053462-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80863115 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80863115 < 0,005 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80863115 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80863115 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2020-80863115 9.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80863115 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80863115 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80863115 4 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80863115 340 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2020-80863115 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2020-80863115 12 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80863115 0.49 mg/l
Nitrit 835-2020-80863115 0.0046 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80863115 0.55 mg/l
pH 835-2020-80863115 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80863115 Udført
Temperatur 835-2020-80863115 9.6 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)