Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 11/25/2020 10:53:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20070087-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80872127 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80872127 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80872127 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80872127 3.6 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80872127 8.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80872127 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80872127 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80872127 790 µS/cm
pH 835-2020-80872127 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2020-80872127 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80872127 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80872127 Udført
Temperatur 835-2020-80872127 10.2 °C
Turbiditet 835-2020-80872127 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)