Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 11/26/2020 1:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20070885-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80852444 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80852444 0.013 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80852444 0.66 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80852444 96 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80852444 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80852444 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80852444 15 °dH
Iltindhold 835-2020-80852444 10.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80852444 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80852444 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80852444 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80852444 530 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80852444 6.7 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80852444 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80852444 0.35 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80852444 1.1 mg/l
Nitrit 835-2020-80852444 0.0020 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80852444 1.2 mg/l
pH 835-2020-80852444 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80852444 Udført
Temperatur 835-2020-80852444 9.2 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)