Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 11/30/2020 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-20-CA-20071919-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2020-80876058 6 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80876058 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80876058 0.013 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80876058 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80876058 43 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80876058 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80876058 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80876058 7.9 °dH
Hydrogencarbonat 835-2020-80876058 173 mg/l
Iltindhold 835-2020-80876058 10.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80876058 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80876058 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80876058 15 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80876058 290 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80876058 8.3 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80876058 0.005 mg/l
Methan 835-2020-80876058 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80876058 0.082 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80876058 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2020-80876058 0.015 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80876058 0.53 mg/l
pH 835-2020-80876058 7.4 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80876058 Udført
Sulfid-S 835-2020-80876058 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2020-80876058 8.0 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)