Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 1/29/2021 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21009718-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80869552 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80869552 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80869552 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80869552 3.2 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80869552 8.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80869552 0.090 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80869552 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80869552 760 µS/cm
pH 835-2020-80869552 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2020-80869552 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80869552 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80869552 Udført
Temperatur 835-2020-80869552 7.6 °C
Turbiditet 835-2020-80869552 0.60 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)