Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 1/29/2021 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21009656-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80558277 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80558277 0.012 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80558277 2.5 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80558277 58 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80558277 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80558277 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80558277 8.9 °dH
Iltindhold 835-2018-80558277 11.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80558277 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80558277 0.045 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80558277 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80558277 360 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80558277 3.3 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80558277 0.016 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80558277 0.67 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80558277 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2018-80558277 0.0059 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80558277 0.44 mg/l
pH 835-2018-80558277 7.8 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80558277 Udført
Temperatur 835-2018-80558277 6.5 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)