Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 2/11/2021 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21014788-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2018-80558275 Ja
Ammonium (NH4) 835-2018-80558275 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2018-80558275 0.14 µg/l
Calcium (Ca) 835-2018-80558275 82 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2018-80558275 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2018-80558275 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2018-80558275 13 °dH
Iltindhold 835-2018-80558275 8.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2018-80558275 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2018-80558275 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2018-80558275 13 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2018-80558275 490 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2018-80558275 6.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2018-80558275 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2018-80558275 0.30 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2018-80558275 1.8 mg/l
Nitrit 835-2018-80558275 0.0026 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2018-80558275 1.6 mg/l
pH 835-2018-80558275 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2018-80558275 Udført
Temperatur 835-2018-80558275 8.9 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)