Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 2/24/2021 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21018842-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80869527 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80869527 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80869527 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80869527 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80869527 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80869527 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80869527 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80869527 350 µS/cm
pH 835-2020-80869527 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80869527 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80869527 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2020-80869527 Udført
Temperatur 835-2020-80869527 4.1 °C
Turbiditet 835-2020-80869527 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)