Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 4/21/2021 8:32:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21040959-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80844838 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80844838 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80844838 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80844838 3.7 mg Pt/l
Iltindhold 835-2020-80844838 9.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2020-80844838 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80844838 32 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80844838 350 µS/cm
pH 835-2020-80844838 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2020-80844838 Ingen
Prøvens smag 835-2020-80844838 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2020-80844838 Udført
Temperatur 835-2020-80844838 8.5 °C
Turbiditet 835-2020-80844838 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)