Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 4/21/2021 8:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21040941-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,2,4-triazol 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2019-80679141 <0,001 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2019-80679141 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80679141 Ja
Alachlor ESA 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Aldrin 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Aluminium (Al) 835-2019-80679141 2.3 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80679141 < 0,005 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2019-80679141 1.4 µg/l
Atrazin 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2019-80679141 < 0,01 µg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (88 linier)