Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strandlund Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 4/22/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21041847-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80662984 Ja
Arsen (As) 835-2019-80662984 < 0,03 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2019-80662984 < 0,003 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2019-80662984 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2019-80662984 0.072 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2019-80662984 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2019-80662984 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80662984 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2019-80662984 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2019-80662984 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2019-80662984 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2019-80662984 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80662984 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2019-80662984 2 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2019-80662984 8.5 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80662984 0.15 µg/l
Nitrit 835-2019-80662984 0.0013 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2019-80662984 Udført
Vinylchlorid 835-2019-80662984 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2019-80662984 2.8 µg/l
1  Side 1 af 1 (20 linier)