Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Engesvang Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 4/20/2021 11:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21040737-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2020-80810920 8 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80810920 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80810920 0.022 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80810920 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80810920 51 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80810920 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80810920 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2020-80810920 9.2 °dH
Hydrogencarbonat 835-2020-80810920 170 mg/l
Iltindhold 835-2020-80810920 10.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80810920 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80810920 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80810920 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80810920 280 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80810920 9.1 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80810920 < 0,002 mg/l
Methan 835-2020-80810920 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80810920 0.45 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80810920 0.45 mg/l
Nitrit 835-2020-80810920 0.0059 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80810920 0.38 mg/l
pH 835-2020-80810920 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80810920 Udført
Sulfid-S 835-2020-80810920 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2020-80810920 9.1 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)