Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 5/4/2021 10:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21046667-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2020-80837813 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80837813 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80837813 1.3 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80837813 0.58 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80837813 0.060 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80837813 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80837813 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80837813 < 1 MPN/100 ml
Epichlorhydrin 835-2020-80837813 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2020-80837813 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2020-80837813 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80837813 0.033 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80837813 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2020-80837813 17 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80837813 0.35 µg/l
Nitrit 835-2020-80837813 0.0023 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2020-80837813 Udført
Vinylchlorid 835-2020-80837813 < 0,02 µg/l
Zink (Zn) 835-2020-80837813 3.6 µg/l
1  Side 1 af 1 (19 linier)