Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strandlund Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 4/22/2021 10:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21041816-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80662985 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80662985 1.9 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80662985 0.015 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80662985 < 0,03 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80662985 130 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80662985 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80662985 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80662985 21 °dH
Iltindhold 835-2019-80662985 9.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80662985 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80662985 0.041 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80662985 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80662985 700 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80662985 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80662985 0.020 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80662985 0.18 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80662985 0.92 mg/l
Nitrit 835-2019-80662985 0.0056 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80662985 1.7 mg/l
pH 835-2019-80662985 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80662985 Udført
Temperatur 835-2019-80662985 9.6 °C
1  Side 1 af 1 (22 linier)