Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ullerslev Vandværk   Prøve udtaget: 4/22/2021 11:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21041872-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Acrylamid 835-2021-80911291 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80911291 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80911291 1.6 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2021-80911291 0.013 mg/l
Antimon (Sb) 835-2021-80911291 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80911291 2.1 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2021-80911291 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2021-80911291 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2021-80911291 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2021-80911291 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80911291 0.28 µg/l
Bor (B) 835-2021-80911291 150 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80911291 0.0051 µg/l
Chlorid 835-2021-80911291 150 mg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80911291 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80911291 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2021-80911291 < 1 µg/l
Epichlorhydrin 835-2021-80911291 < 0,05 µg/l
Escherichia coli 835-2021-80911291 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80911291 2.1 mg Pt/l
Fluoranthen 835-2021-80911291 < 0,005 µg/l
Fluorid 835-2021-80911291 0.50 mg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2021-80911291 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80911291 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80911291 < 0,01 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (46 linier)