Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 4/22/2021 11:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21041904-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2021-80912127 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80912127 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80912127 0.0052 mg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80912127 100 mg/l
Chlorid 835-2021-80912127 34 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80912127 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80912127 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80912127 1.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80912127 0.61 mg/l
Hårdhed, total 835-2021-80912127 18 °dH
Hydrogencarbonat 835-2021-80912127 315 mg/l
Iltindhold 835-2021-80912127 7.2 mg/l
Inddampningsrest 835-2021-80912127 440 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80912127 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2021-80912127 3.4 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80912127 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2021-80912127 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80912127 620 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80912127 19 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80912127 < 0,002 mg/l
Methan 835-2021-80912127 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80912127 18 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80912127 0.46 mg/l
Nitrit 835-2021-80912127 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80912127 1.5 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)