Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 5/20/2021 11:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21053075-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80912885 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80912885 1.5 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80912885 2.1 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80912885 0.24 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80912885 0.076 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80912885 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80912885 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80912885 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2021-80912885 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80912885 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80912885 2.9 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80912885 0.27 µg/l
Nitrit 835-2021-80912885 0.0026 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2021-80912885 Udført
Zink (Zn) 835-2021-80912885 81 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)