Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 6/1/2021 8:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21057647-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928039 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928039 0.012 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80928039 2.3 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80928039 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928039 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80928039 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80928039 19 °dH
Iltindhold 835-2021-80928039 8.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80928039 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80928039 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80928039 17 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80928039 820 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80928039 15 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80928039 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80928039 0.29 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80928039 1.4 mg/l
Nitrit 835-2021-80928039 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80928039 1.9 mg/l
pH 835-2021-80928039 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80928039 Udført
Temperatur 835-2021-80928039 11.3 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)