Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Boeslum Bakker Vandværk I/S   Prøve udtaget: 5/20/2021 8:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21052928-02
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2020-80891894 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80891894 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80891894 1.4 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2020-80891894 < 0,005 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Antimon (Sb) 835-2020-80891894 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80891894 0.24 µg/l
Atrazin 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2020-80891894 < 0,01 µg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (89 linier)