Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 6/22/2021 12:50:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21067938-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80950937 Ja
C10-C25 835-2021-80950937 < 8 µg/l
C25-C35 835-2021-80950937 < 9 µg/l
C6H6-C10 835-2021-80950937 < 2 µg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2021-80950937 835-2021-80950877
Prøvetagning uden flush 835-2021-80950937 Udført
Sum (C6H6-C35) 835-2021-80950937 < 9 µg/l
1  Side 1 af 1 (7 linier)