Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 7/29/2021 12:28:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21083870-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80929908 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80929908 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80929908 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2021-80929908 8.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80929908 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80929908 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80929908 640 µS/cm
pH 835-2021-80929908 7.5 pH
Prøvens farve 835-2021-80929908 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2021-80929908 Klar
Prøvens lugt 835-2021-80929908 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80929908 Normal
Temperatur 835-2021-80929908 21.1 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)