Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tommerup St Vandværk   Prøve udtaget: 8/5/2021 11:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21086246-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80928130 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80928130 < 0,005 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80928130 3.0 µg/l
Atrazin 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2021-80928130 0.013 µg/l
Bentazon 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2021-80928130 < 0,02 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80928130 94 mg/l
Chloridazon, desphenyl- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Chloridazon, methyl-desphenyl- 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Chlorthalonilsulfonsyre M12, R 417888 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80928130 < 1 MPN/100 ml
Desethyl-terbutylazin 835-2021-80928130 < 0,01 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (62 linier)