Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 8/27/2021 8:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21094650-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80943746 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80943746 1.7 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2021-80943746 0.0077 mg/l
Antimon (Sb) 835-2021-80943746 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80943746 1.2 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80943746 0.17 µg/l
Bor (B) 835-2021-80943746 64 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80943746 0.013 µg/l
Chlorid 835-2021-80943746 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80943746 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80943746 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2021-80943746 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2021-80943746 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80943746 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80943746 0.21 mg/l
Iltindhold 835-2021-80943746 8.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80943746 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80943746 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80943746 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80943746 2.3 µg/l
Kobolt (Co) 835-2021-80943746 < 0,04 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2021-80943746 < 0,001 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80943746 350 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80943746 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80943746 17 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (38 linier)