Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 9/3/2021 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21098051-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80908048 Ja
Arsen (As) 835-2021-80908048 0.85 µg/l
Bor (B) 835-2021-80908048 54 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80908048 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80908048 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2021-80908048 6.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80908048 0.029 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80908048 3 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2021-80908048 0.050 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80908048 630 µS/cm
Nikkel (Ni) 835-2021-80908048 7.1 µg/l
pH 835-2021-80908048 7.4 pH
Prøvens farve 835-2021-80908048 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2021-80908048 Klar
Prøvens lugt 835-2021-80908048 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80908048 Normal
Temperatur 835-2021-80908048 21.2 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)