Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Glumsø Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 9/29/2021 11:46:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21109888-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80930344 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80930344 5.0 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80930344 0.097 µg/l
Benzen 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2021-80930344 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2021-80930344 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2021-80930344 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2021-80930344 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80930344 0.58 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80930344 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80930344 0.032 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80930344 < 1 MPN/100 ml
Dichlormethan 835-2021-80930344 < 0,02 µg/l
Escherichia coli 835-2021-80930344 < 1 MPN/100 ml
Fluoranthen 835-2021-80930344 < 0,005 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 835-2021-80930344 < 0,005 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80930344 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2021-80930344 < 1 CFU/ml
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)