Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 10/4/2021 8:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21111796-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933556 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80933556 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80933556 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80933556 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-80933556 0.017 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80933556 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80933556 350 µS/cm
pH 835-2021-80933556 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2021-80933556 Ingen
Prøvens smag 835-2021-80933556 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-80933556 Udført
Temperatur 835-2021-80933556 20.1 °C
Turbiditet 835-2021-80933556 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)