Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 10/6/2021 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21113585-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978389 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978389 0.0065 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80978389 2.8 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2021-80978389 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80978389 110 mg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978389 < 1 MPN/100 ml
Dichlormethan 835-2021-80978389 < 0,02 µg/l
Escherichia coli 835-2021-80978389 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80978389 19 °dH
Iltindhold 835-2021-80978389 8.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80978389 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80978389 0.023 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978389 22 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978389 810 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80978389 14 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80978389 < 0,002 mg/l
Mechlorprop (MCPP) 835-2021-80978389 < 0,01 µg/l
Methyl-tert-butylether (MTBE) 835-2021-80978389 < 0,05 µg/l
1 2  Side 1 af 2 (36 linier)