Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Nyskole Vandværk   Prøve udtaget: 11/4/2021 9:40:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CG-21127437-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80796598 Ja
Aluminium (Al) 835-2019-80796598 1.9 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2019-80796598 0.010 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80796598 0.061 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80796598 94 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80796598 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80796598 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80796598 18 °dH
Iltindhold 835-2019-80796598 8.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80796598 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80796598 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80796598 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80796598 720 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80796598 23 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80796598 < 0,002 mg/l
Methan 835-2019-80796598 < 0,005 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80796598 0.065 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80796598 3.6 mg/l
Nitrit 835-2019-80796598 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80796598 2.0 mg/l
pH 835-2019-80796598 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80796598 Udført
Strontium (Sr) 835-2019-80796598 3300 µg/l
Sulfid-S 835-2019-80796598 < 0,02 mg/l
Temperatur 835-2019-80796598 10.9 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)