Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hadsten Vandværk Amba   Prøve udtaget: 12/14/2021 10:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CA-21147785-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80933613 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80933613 < 0,005 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-80933613 < 0,01 mg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80933613 500 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80933613 < 0,002 mg/l
Nitrit 835-2021-80933613 < 0,001 mg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2021-80933613 835-2021-80933430
pH 835-2021-80933613 7.4 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80933613 Udført
Temperatur 835-2021-80933613 8.2 °C
1  Side 1 af 1 (10 linier)