Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 12/15/2021 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-21-CG-21148617-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045465 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81045465 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81045465 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81045465 1.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81045465 6.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81045465 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81045465 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81045465 690 µS/cm
pH 835-2021-81045465 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2021-81045465 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81045465 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81045465 Udført
Temperatur 835-2021-81045465 8.7 °C
Turbiditet 835-2021-81045465 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)