Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 12/15/2021 10:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-21148540-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2021-81045653 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81045653 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-81045653 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2021-81045653 0.89 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-81045653 92 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81045653 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81045653 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2021-81045653 0.76 mg/l
Hårdhed, total 835-2021-81045653 17 °dH
Hydrogencarbonat 835-2021-81045653 319 mg/l
Iltindhold 835-2021-81045653 7.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-81045653 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-81045653 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81045653 21 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81045653 670 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-81045653 20 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-81045653 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-81045653 8.4 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-81045653 1.5 mg/l
Nitrit 835-2021-81045653 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-81045653 1.2 mg/l
pH 835-2021-81045653 7.4 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-81045653 Udført
Strontium (Sr) 835-2021-81045653 2000 µg/l
Temperatur 835-2021-81045653 9.5 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)