Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 1/4/2022 9:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22000411-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978348 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978348 0.013 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80978348 0.59 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80978348 93 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978348 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978348 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80978348 15 °dH
Iltindhold 835-2021-80978348 10.2 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80978348 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80978348 0.027 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978348 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978348 540 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80978348 6.6 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80978348 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80978348 0.24 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80978348 0.69 mg/l
Nitrit 835-2021-80978348 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80978348 1.3 mg/l
pH 835-2021-80978348 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80978348 Udført
Temperatur 835-2021-80978348 9.2 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)