Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 1/14/2022 10:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22004846-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81030771 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81030771 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81030771 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81030771 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81030771 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81030771 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81030771 22 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81030771 340 µS/cm
pH 835-2021-81030771 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2021-81030771 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81030771 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81030771 Udført
Temperatur 835-2021-81030771 8.2 °C
Turbiditet 835-2021-81030771 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)