Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 1/27/2022 10:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22009577-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80978339 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80978339 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80978339 2.4 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80978339 98 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80978339 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80978339 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80978339 17 °dH
Iltindhold 835-2021-80978339 8.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80978339 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80978339 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80978339 18 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80978339 810 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80978339 13 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80978339 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80978339 0.31 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80978339 1.1 mg/l
Nitrit 835-2021-80978339 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80978339 1.8 mg/l
pH 835-2021-80978339 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80978339 Udført
Temperatur 835-2021-80978339 9.8 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)