Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rolfsted Vandværk   Prøve udtaget: 2/1/2022 12:50:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22011381-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81053887 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81053887 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81053887 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81053887 4.1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2021-81053887 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81053887 23 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81053887 590 µS/cm
Nitrit 835-2021-81053887 < 0,001 mg/l
pH 835-2021-81053887 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2021-81053887 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81053887 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2021-81053887 Udført
Temperatur 835-2021-81053887 6.6 °C
Turbiditet 835-2021-81053887 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)