Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 2/7/2022 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22013592-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81053866 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81053866 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81053866 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-81053866 3.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2021-81053866 9.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2021-81053866 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81053866 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81053866 350 µS/cm
pH 835-2021-81053866 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2021-81053866 Ingen
Prøvens smag 835-2021-81053866 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2021-81053866 Udført
Temperatur 835-2021-81053866 6.8 °C
Turbiditet 835-2021-81053866 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)