Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 2/28/2022 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22022188-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81075223 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81075223 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81075223 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81075223 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81075223 9.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81075223 0.036 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81075223 39 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81075223 790 µS/cm
pH 835-2022-81075223 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2022-81075223 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81075223 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81075223 Udført
Temperatur 835-2022-81075223 7.8 °C
Turbiditet 835-2022-81075223 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)