Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Tarup Vandværk   Prøve udtaget: 3/2/2022 8:05:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22023280-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-81047587 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-81047587 0.010 mg/l
Arsen (As) 835-2021-81047587 2.5 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-81047587 100 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-81047587 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-81047587 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-81047587 17 °dH
Iltindhold 835-2021-81047587 9.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-81047587 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-81047587 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-81047587 17 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-81047587 790 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-81047587 14 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-81047587 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-81047587 0.24 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-81047587 1.4 mg/l
Nitrit 835-2021-81047587 0.0023 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-81047587 1.7 mg/l
pH 835-2021-81047587 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-81047587 Udført
Temperatur 835-2021-81047587 9.6 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)