Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 3/15/2022 12:52:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22029166-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81085204 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81085204 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81085204 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81085204 < 1 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81085204 8.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81085204 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81085204 9 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81085204 760 µS/cm
pH 835-2022-81085204 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81085204 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81085204 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81085204 Udført
Temperatur 835-2022-81085204 9.7 °C
Turbiditet 835-2022-81085204 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)