Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 3/15/2022 12:25:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22029081-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2021-80930254 < 2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80930254 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80930254 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80930254 0.84 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80930254 93 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80930254 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80930254 < 1 MPN/100 ml
Fluorid 835-2021-80930254 0.71 mg/l
Hårdhed, total 835-2021-80930254 17 °dH
Hydrogencarbonat 835-2021-80930254 317 mg/l
Iltindhold 835-2021-80930254 9.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80930254 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80930254 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80930254 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80930254 700 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80930254 19 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80930254 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80930254 8.6 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80930254 1.2 mg/l
Nitrit 835-2021-80930254 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80930254 1.5 mg/l
pH 835-2021-80930254 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80930254 Udført
Strontium (Sr) 835-2021-80930254 1900 µg/l
Temperatur 835-2021-80930254 8.6 °C
1  Side 1 af 1 (25 linier)