Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Rolfsted Vandværk   Prøve udtaget: 4/19/2022 11:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22042247-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81075674 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81075674 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81075674 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81075674 4.0 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81075674 0.042 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81075674 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81075674 590 µS/cm
Nitrit 835-2022-81075674 < 0,001 mg/l
pH 835-2022-81075674 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81075674 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81075674 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81075674 Udført
Temperatur 835-2022-81075674 10.8 °C
Turbiditet 835-2022-81075674 0.18 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)