Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 5/17/2022 8:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22054045-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81102591 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81102591 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81102591 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81102591 3.1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81102591 0.051 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81102591 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81102591 530 µS/cm
pH 835-2022-81102591 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81102591 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81102591 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81102591 Udført
Temperatur 835-2022-81102591 11.6 °C
Turbiditet 835-2022-81102591 0.24 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)