Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 5/5/2022 8:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CA-22050031-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80850756 Ja
Ammonium (NH4) 835-2020-80850756 0.036 mg/l
Arsen (As) 835-2020-80850756 4.5 µg/l
Calcium (Ca) 835-2020-80850756 50 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2020-80850756 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2020-80850756 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2020-80850756 4.9 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2020-80850756 8.3 °dH
Iltindhold 835-2020-80850756 9.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2020-80850756 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2020-80850756 0.23 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2020-80850756 150 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2020-80850756 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2020-80850756 420 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2020-80850756 5.7 mg/l
Mangan (Mn) 835-2020-80850756 0.037 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2020-80850756 4.6 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2020-80850756 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2020-80850756 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2020-80850756 2.0 mg/l
pH 835-2020-80850756 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2020-80850756 Udført
Temperatur 835-2020-80850756 9.4 °C
Turbiditet 835-2020-80850756 0.46 FNU
1  Side 1 af 1 (24 linier)